O nas

Zarząd – właściciele – rodzina

Joanna Korwin-Kulesza

Prezes Zarządu, założycielka firmy

W ramach świadczonych przez Kancelarię "Omegga" usług udzielam porad i konsultacji oraz opinii dotyczących spraw podatkowych, zakładania i przekształcania spółek prawa handlowego, likwidacji...

Katarzyna Korwin-Kulesza

Główna Księgowa – prokurent

Posiadam licencję numer 30034/02 na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Tytuł ten, który przyznaje Minister Finansów uzyskałam w 2002 roku. W zawodzie pracuję ponad dwadzieścia lat.

Małgorzata Korwin-Kulesza

Główna Księgowa – prokurent

Posiadam certyfikat księgowy, licencję nr 69209/2015, wydaną przez Ministra Finansów, który potwierdza, że jestem uprawniona do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.