Oferta dla klientów indywidualnych

Deklaracje Ulgi Budowlanej VZM-1

Przygotowujemy wnioski zwrotu Vat, przy poniesionych wydatkach na materiały budowlane.

Komu przysługuje?

Ulga od 2014 roku jest skierowana dla tych, którzy spełnią poniższe 3 warunki

 1. pozwolenie na budowę wydane po 1 stycznia 2014 roku,
 2. wiek podatnika do 36 lat,
 3. dom do 100 m2.

Dokumenty niezbędne do sporządzenia wniosku

 • Informacja czy jest to pierwszy wniosek składany przez podatnika;
 • Faktury lub kopie faktur;
 • Dane osoby składającej wniosek : imię i nazwisko, pesel lub nip, adres zamieszkania, seria i numer dowodu osobistego, dane małżonka(i) – jeśli dotyczy;
 • Krótki opis zakresu remontu lub budowy, którego dotyczą wydatki;
 • Podanie sposobu zwrotu należnej kwoty podatkowi- poczta, konto. Oraz danych dodatkowych – adres lub numer konta wraz z podaniem danych właściciela;
 • Kopia pozwolenia na budowę jeśli roboty budowlane wymagały pozwolenia na budowę;
 • Kopia dokumentu potwierdzająca tytuł prawny do budynku (lokalu) mieszkalnego, którego remont nie wymagał pozwolenia na budowę.

Cena

1 zł za każdą pozycję na fakturze do sprawdzenia + 89 zł za sporządzenie wniosku.*

*cena promocyjna na okres kwiecień-maj 2015 (podane ceny są cenami brutto)

Dodatkowe koszty na zlecenie

 • jeśli podatnik chce żebyśmy reprezentowali go w Urzędzie Skarbowym (jedynie na terenie Warszawy) w przypadku wyjaśnień, uzupełnień etc.- 50 zł oraz 17 zł opłata za pełnomocnictwo.
 • koszt xero dokumentów – 30 groszy za stronę
 • koszt usługi kurierskiej złożenia dokumentów – 36,90 zł

Co wchodzi w skład ceny

 • weryfikacja otrzymanych faktur pod kątem błędów formalnych (wyszukanie zdublowanych faktur, pro-forma, wystawionych na inne osoby itp.),
 • wyselekcjonowanie pozycji kwalifikujących się do odliczenia, w razie potrzeby kontakt z klientem celem uszczegółowienia,
 • wpisanie pozycji i faktur do załączników z zachowaniem chronologii wystawców, co sprawia że wniosek jest bardziej przyjazny dla kontrolującego,
 • wypełnienie wniosku, wyliczenie kwot przysługujących limitów i kwoty zwrotu na podstawie wypełnionych załączników,
 • złożenie wniosku w odpowiednim Urzędzie Skarbowym wraz z xerokopiami załączników,
 • odpowiedź na pytania dotyczące wniosku, gwarantowana pomoc w przypadku problemów z uzyskaniem zwrotu.