Oferta dla firm

Księgowość uproszczona

Prowadzimy księgowość mikro, małych i średnich firm każdej branży.

W ramach obsługi zapewniamy doradztwo w zakresie prowadzenia bieżącej działalności. Sporządzamy okresowe sprawozdania finansowe i rozliczenia roczne. Reprezentujemy naszych klientów przed Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Głównym Urzędem Statystycznym.

Księgowość uproszczona

Księgowość uproszczona, prowadzona za pomocą ewidencji książki przychodów i rozchodów jest dla jednoosobowych działalności gospodarczych (również tych zatrudniających pracowników), oraz  spółek osobowych tzn. spółki jawnej, spółki partnerskiej,spółki cywilnej. Podmioty, których obroty ze sprzedaży przekroczyły w 2016 roku 1 mln euro , a od 2017 roku 2 mln euro mają obowiązek przejścia na rozliczenia za pomocą ksiąg handlowych. Ewidencję w zakresie księgowości uproszczonej prowadzimy za pomocą programu RAKS SQL.

W ramach comiesięcznej obsługi:

 • Przypominamy o dostarczeniu dokumentów księgowych w wyznaczonym terminie,
 • Przygotowujemy deklaracje dla ZUS w systemie Płatnik,
 • Wysyłamy przypomnienia o płatnościach ZUS,
 • Księgujemy dokumenty, wysyłamy maile z informacją o brakujących dokumentach w ramach standardowego miesięcznego pakietu,
 • Wysyłamy informację o wysokości dochodu za dany miesiąc i narastająco od początku roku wraz z informacją o wysokości podatków do zapłaty,
 • Jeśli przedsiębiorca zatrudnia pracowników wykonujemy naliczenia list płac i wysyłamy informację o kwotach do wypłaty wraz z informacją o podatku od wynagrodzeń (więcej: oferta-kadry i płace).

Ponadto:

 • Doradzamy w zakresie wyboru formy opodatkowania na kolejny rok podatkowy,
 • Przygotowujemy dla klientów zmiany we wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
 • Przygotowujemy rozliczenia roczne,
 • Składamy dokumenty zasiłkowe do ZUS,
 • Składamy wnioski o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach i opłacaniu składek ZUS,
 • Składamy wnioski o rozłożenie na raty zaległości w stosunku do Urzędu Skarbowego lub ZUS,
 • Przygotowujemy dokumenty aktualizacyjne do Urzędu Skarbowego, ZUS i GUS,
 • Przygotowujemy sprawozdania do GUS,
 • Oferujemy naszym klientom usługi prawne, administracyjne, pozyskiwania personelu, notarialne, windykacyjne, oraz BHP po preferencyjnych cenach.
Wszystkim zainteresowanym współpracą proponujemy najpierw spotkanie celem omówienia współpracy, jej zasad i oczekiwań.  Klientom, którzy dopiero zakładają działalność gospodarczą takie spotkanie ma również na celu przybliżenie praw i ciążących na przedsiębiorcy obowiązków, a także kosztów możliwych do rozliczania w działalności. Zapraszamy do kontaktu.