Oferta dla firm

Dodatkowe usługi

Świadcząc nasze usługi, chcemy kompleksowo wspierać Klientów w ich bieżącej działalności biznesowej. Dlatego też, na co dzień, współpracujemy z ekspertami w innych dziedzinach i w razie potrzeby proponujemy Klientom możliwość konsultacji oraz współdziałania w oparciu o preferencyjne warunki z kancelariami adwokackimi, kancelariami notarialnymi, agentem finansowym oraz innymi specjalistami.Gwarantujemy najwyższe standardy obsługi, elastyczność oraz indywidualne podejście do każdej sprawy.

Na życzenie naszych Klientów pomagamy w sprawach:

  • obsługi notarialnej – ułatwiamy kontakt z kancelarią notarialną w celu umówienia terminu podpisania aktu notarialnego, pomagamy w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji i opracowaniu projektu aktu. Przeprowadzenie tych procedur jest możliwe zarówno w siedzibie współpracującej z nami kancelarii, jak i na zlecenie Klienta w siedzibie jego firmy (notariusz dojeżdża na miejsce),
  • obsługi prawnej – proponujemy konsultację ze specjalistami w dziedzinie prawa cywilnego i administracyjnego w sprawach związanych z prowadzoną przez Państwa działalnością. Ułatwiamy podjęcie kontaktu z kancelarią adwokacką w różnych przypadkach dotyczących działalności przedsiębiorstwa,
  • dotyczących Bezpieczeństwa i Higieny Pracy – umożliwiamy podjęcie współpracy ze specjalistami ds. BHP, zarówno  w zakresie przeprowadzania szkoleń dla zatrudnianych pracowników, jak i stałego nadzoru realizacji obowiązków pracodawcy w tych przedsiębiorstwach, w których w związku z liczbą zatrudnionych osób istnieje taka konieczność.
  • finansowych –oferujemy podjęcie współpracy ze specjalistą w dziedzinie pozyskiwania kredytów, leasingu, a także innych form finansowania przedsiębiorstwa,
  • związanych z zakupem oraz rejestracją kas fiskalnych – ułatwiamy kontakt z ekspertem w zakresie doboru i zakupu kas rejestrujących, przeprowadzamy procedurę rejestracji kasy w urzędzie skarbowym.

 

Nasza Kancelaria, mając na uwadze indywidualne potrzeby Klientów, świadczy również inne dodatkowe usługi typu Concierge, takie jak doradztwo i pomoc w zakupie samochodu oraz administrowanie domem podczas nieobecności w kraju. Gwarantujemy najwyższe standardy obsługi, elastyczność oraz indywidualne podejście do każdej sprawy.