Oferta dla firm

Obsługa kadrowo-płacowa

Nasza Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę kadrowo-płacową.

Przygotowujemy rozliczenia umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych, sporządzamy niezbędną dokumentację do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, prowadzimy akta osobowe pracowników zatrudnionych na umowę o pracę i monitorujemy obowiązki pracodawcy.

Służymy wsparciem w zakresie Prawa Pracy i Prawa Cywilnego oraz doradztwem w zakresie optymalizacji kosztów pracowniczych. Na bieżąco informujemy naszych Klientów o wprowadzanych przez ustawodawcę zmianach prawnych w tym obszarze.

Ofertę z zakresu kadr i rachuby płac adresujemy zarówno do Klientów korzystających z naszej obsługi księgowej, jak również jako odrębne usługi dla przedsiębiorstw prowadzących księgowość we własnym zakresie.

Obsługa kadrowa swoim zakresem obejmuje

  • prowadzenie akt osobowych, w tym przygotowywanie wszystkich niezbędnych dokumentów związanych z nawiązaniem stosunku pracy oraz jego  zakończeniem,
  • przygotowywanie umów cywilnoprawnych (zlecenia oraz umów o dzieło),
  • bieżącą obsługę zatrudnionych pracowników – sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach, prowadzenie kartotek wynagrodzeń poszczególnych pracowników oraz sporządzanie informacji rocznej PIT-11, prowadzenie ewidencji urlopów, przygotowanie rocznych raportów RMUA dla pracowników,
  • prowadzenie dokumentacji związanej z wypłatą zasiłków oraz korespondencji z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w sprawach kadrowych,
  • informowanie o obowiązku kierowania pracowników na szkolenia okresowe BHP oraz obowiązkowe badania medycyny pracy,

W ramach obsługi płacowej sporządzamy

  • naliczenia wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • rozliczenia umów cywilnoprawnych (zlecenia oraz umów o dzieło) i rachunki do nich,
  • rozliczenia miesięczne oraz deklaracje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (DRA, RCA, RSA, RZA) i Urzędu Skarbowego (PIT-4).