Główna Księgowa – prokurent

Posiadam  licencję numer 30034/02 na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Tytuł ten, który przyznaje Minister Finansów uzyskałam w 2002 roku. W zawodzie pracuję ponad dwadzieścia lat.

W roku 2002 ukończyłam studia na kierunku Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej. Zanim dołączyłam na stałe do zespołu naszej Kancelarii, pracowałam przez ponad 10 lat w Studenckim Klubie Stodoła na stanowisku głównej księgowej, gdzie  byłam zatrudniona na stanowiskach: Specjalisty ds. Finansów, Głównej Księgowej i Dyrektora Finansowego. W tym okresie miałam okazję obserwować i uczestniczyć w procesie całkowitej prywatyzacji ośrodków kultury, które zaczynały funkcjonować jako prywatne firmy, a nie dotowane z publicznych środków instytucje. Zmiana prawa następowała bardzo dynamicznie, zarówno w zakresie podatków jak i ubezpieczeń społecznych. Byłam aktywnym uczestnikiem wdrażania  nowego systemu ubezpieczeń społecznych w 1999 roku, a później we wprowadzeniu obowiązku podatkowego vat dla instytucji kultury.

Korzystając z możliwości jaką daje praca w Kancelarii Podatkowej mająca dużą różnorodność przedsiębiorstw, ogromnego doświadczenia  mojej Mamy, a także wpływu na rozwój i stworzenie rodzinnej firmy postanowiłam w 2008 roku całkowicie poświęcić się  przedsiębiorstwu rodzinnemu.

Odpowiadam za prowadzenie obsługi księgowej oraz kadrowo-płacowej głównie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek komandytowych. Większość z firm, których jestem opiekunem są to duże podmioty  z kapitałem zagranicznym.

Przychodząc do firmy postawiłam sobie za jeden z głównych celów zautomatyzowanie bieżącej pracy i wprowadzenie takich rozwiązań informatycznych, aby jak najmniej czasu poświęcać na pracę manualną i ograniczyć do niezbędnego minimum załatwianie spraw w urzędach.  Z tych względów  od ponad pięciu lat wszelkie deklaracje podatkowe wysyłamy elektronicznie, podobnie jest z dokumentacją przekazywaną do ZUS. A naszym klientom zawsze proponuję korzystanie z oprogramowania i systemów elektronicznych, tak aby, wprowadzanie danych ograniczyć do minimum i skupić się na weryfikowaniu działań od strony efektywności firmy, zarówno w kwestiach podatkowych jak i gospodarczych. Obecnie współpracuję z podmiotami o   różnorodnym profilu i charakterze m. in:  przemysłem wydobywczym, producentemsterowników i innych produktów z branży automatyki, serwisantem jednych z największych systemów taśmowych w Europie, jednąz największych hurtowni sprzętu hydraulicznego i grzewczego w Polsce oraz wielomainnymi. Część podmiotów będących pod moją opieką to obywatele innych krajów Europy, którym staram się ułatwić prowadzenie interesów w Polsce. Specjalizuję się w sporządzaniu raportów finansowych dla spółek „matek”. Raz do roku biorę udział w spotkaniach grup podmiotów zagranicznych w rodzimych siedzibach za granicą. Jestem zapraszana jako prelegent na konferencje podatkowe m.in.  miałam przyjemność uczestniczyć jako wykładowca zaproszony przez Czesko-Polską Izbę Handlową do Czech ,podczas Konferencji podatkowej. Staram się być pomocna w różnego rodzaju przedsięwzięciach zarówno polegających na tworzeniu nowego produktu, wdrażaniu systemu do obsługi firmy i zakresu finansowego, a także w zsynchronizowaniu pracy spółek w momencie otwierania oddziałów, pod kątem księgowo- podatkowym .

Cały czas poszerzam swoją wiedzę , uczestniczę w konferencjach i szkoleniach , które dotyczą zmiany przepisów podatkowych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.Kolejnym moim krokiem w karierze zawodowej jest pozyskanie licencji doradcy podatkowego , w trakcie którego właśnie jestem.