Prezes Zarządu, założycielka firmy, doradca podatkowy

Prowadząc obsługę księgową wielu różnorodnych podmiotów z różnych branż praktycznie spotkałam się z ogromnym zakresem zagadnień i problemów prawa podatkowego i rachunkowości. Moi klienci reprezentowali branże handlu hurtowego i detalicznego, sprzedając różne rodzaje towarów począwszy od artykułów chemicznych, gospodarstwa domowego, kosmetyków, materiałów do budownictwa, aż do papierosów i alkoholi. Były to firmy budowlane, deweloperzy, szeroki wachlarz firm usługowych, wykonujących usługi zarządcze, projektowe, kurierskie, krawieckie, transport lotniczy, wydobywanie kruszyw, dostawy gazu, szkoły tańca czy fundacje promujące sztukę nowoczesną. Pomagałam klientom uporać się z zawiłościami prawa podatkowego i zyskałam ich ogromne zaufanie. Niektórzy z nich są stałymi klientami Kancelarii “Omegga” od początku działalności firmy.

W 1978 roku ukończyłam studia wyższe na Wydziale Handlu Wewnętrznego, uzyskując tytuł magistra ekonomii. Karierę w księgowości rozpoczęłam w 1982 roku – najpierw jako Zastępca Głównego Księgowego, a następnie jako Główna Księgowa. Pracowałam w różnorodnych firmach, kierując dużymi zespołami pracowniczymi, pełniąc jednocześnie funkcje Dyrektora Finansowego lub Członka Zarządu.

Moja praktyka zawodowa przebiegała w ustroju socjalistycznym i kapitalistycznym. Pracowałam w Przedsiębiorstwie Zaopatrzenia Budownictwa “Warszawa”; Filmotece Narodowej; Budowlanym Klubie Sportowym “Skra”; Spółdzielni Pracy Hoża na stanowiskach Zastępcy Głównego Księgowego, Głównej Księgowej, Dyrektora Finansowego.

Znaczna część mojej praktyki zawodowej odbywała się w okresie zmian ustrojowych i zachodzących w związku z tym zmian w gospodarce kraju. Dlatego poznałam od strony praktycznej szereg zupełnie nietypowych zagadnień jak: ubruttowienie wynagrodzeń, przeszacowanie środków trwałych, denominacja złotego, wdrożenie podatku VAT, czy reforma systemu ubezpieczeń społecznych.

W związku z dokonującymi się w Polsce przemianami gospodarczymi w 1992 roku postanowiłam założyć biuro rachunkowe. Jestem jego Prezesem. Obecnie zarządzam nim razem z moimi córkami – Katarzyną i Małgorzatą – co sprawia, że Biuro Rachunkowe i Kancelaria Podatkową “Omegga” jest firmą z rodzinnymi tradycjami.

W 1997 roku uzyskałam uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg handlowych, a w roku 1998 wpis na listę doradców podatkowych pod numerem 04764.

W ramach świadczonych przez Kancelarię “Omegga” usług udzielam porad i konsultacji oraz opinii dotyczących spraw podatkowych, zakładania i przekształcania spółek prawa handlowego, likwidacji spółek, zmian w obowiązującym prawie. Moje ulubione zagadnienia to problemy z zakresu podatku od towarów i usług VAT, a także podatku dochodowego od osób prawnych, co również się wiąże z zakresem prawa handlowego dotyczącego tworzenia oraz przekształceń podmiotów gospodarczych.

Pomagam również Klientom w sprawach związanych z wyprowadzeniem firmy z zaległości, doradzam w kwestiach związanych z audytem podatkowym. Oferuję także szkolenia w zakresie planowanych i wprowadzonych zmian prawnych, mających wpływ na prowadzenie przedsiębiorstwa.