Elektronizacja postępowań rejestrowych w KRS

Ustawa z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o KRS z dniem 1 lipca 2021 r. wprowadziła elektronizację postępowań rejestrowych. Skutkuje to koniecznością składania wszelkich wniosków dotyczących podmiotów podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców KRS wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Portal Rejestrów Sądowych – tak nazywa się system teleinformatyczny dedykowany postępowaniom rejestrowym – znajduje się pod następującym adresem http://prs.ms.gov.pl. Wszelkich zmian dokonuje się z wykorzystaniem konta na tym portalu.

Nasze usługi :

  1. Pomagamy w całej procedurze  nowego zgłoszenia lub zmian w zakresie umowy spółki, adresu, pełnomocników , oraz innych zmian.
  2. Krok po kroku wskazujemy jak założyć konto na PRS (osoba wskazana w KRS musi dokonać akceptacji wniosku przez podpis elektroniczny (profil zaufany lub kwalifikowany)
  3. Przygotowujemy wniosek do KRS na podstawie uzyskanych dokumentów
  4. Przygotowujemy załączniki wymagane przepisami do konkretnego wniosku
  5. Pomagamy w podpisywaniu dokumentów.
  6. Pośredniczymy w komunikacji z Sądem.