Skorzystałeś z ulgi dla pracujących seniorów ?

Ulga polega na zwolnieniu od podatku dochodowego przychodów, maksymalnie do kwoty 85.528 zł. Można skorzystać z ulgi w trakcie roku, wskazując pracodawcy lub zleceniodawcy chęć naliczenia ulgi lub w  rozliczeniu rocznym Pit.

Kto może skorzystać z ulgi :

 • kobieta powyżej 60. roku życia lub mężczyzną powyżej 65. roku życia

którzy  pomimo nabycia uprawnienia, nie otrzymują:

 • emerytury lub renty rodzinnej z KRUS,
 • emerytury lub renty rodzinnej z mundurowych systemów ubezpieczeń,
 • emerytury lub renty rodzinnej z ZUS,
 • świadczeń pieniężnych w związku ze zwolnieniem ze służby stałej funkcjonariusza służby mundurowej,
 • uposażenia przysługującego sędziemu w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego.

Jakie przychody można rozliczyć w ramach ulgi dla seniora :

 • pracy na etacie (umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy),
 • umowy zlecenie zawartej z:

podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą,

właścicielem (posiadaczem) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora – jeżeli wykonujesz te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością, albo

z przedsiębiorstwem w spadku

z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów uzyskanych na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze,

 • działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej, podatkiem liniowym, 5% stawką (tzw. ulga IP Box) oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub
 • zasiłku macierzyńskiego

pod warunkiem, że z tytułu uzyskania tych przychodów podlegasz ubezpieczeniom społecznym w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Ulga nie obejmuje m.in. przychodów:

 • z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem zasiłku macierzyńskiego (czyli nie obejmuje np. zasiłków chorobowych),
 • z umów o dzieło,
 • z praw autorskich (z wyjątkiem tych uzyskanych w ramach umowy o pracę),

Należy również pamiętać ,że jeśli korzystasz z innej ulgi np. ulgi na powrót ,to nie możesz skorzystać z ulgi dla seniora.

Chcesz sprawdzić czy prawidłowo się rozliczyłeś? , nie wiesz jak rozliczyć ulgę dla seniora ?, dostałeś wezwanie z urzędu skarbowego  do sporządzenia korekty deklaracji z prawidłowym rozliczeniem ulgi dla seniora?  Serdecznie zapraszamy , chętnie wykonamy dla Ciebie to zlecenie.