PPK KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA PONOWNIE DEKLARACJI O REZYGNACJI Z PPK

Przypominamy, że zgodnie z art. 23 ust. 5 ustawy o PPK podmiot zatrudniający ma obowiązek do końca lutego 2023 r. poinformować pracowników, którzy złożyli rezygnację z dokonywania wpłat do PPK, o wznowieniu ich dokonywania od 1 kwietnia 2023 roku, chyba że w marcu 2023 pracownik