ZMIANA W ZAKRESIE ROZLICZEŃ W KOSZTY AMORTYZACJI LOKALI MIESZKALNYCH

Od stycznia 2023 Amortyzacji nie podlegają:

  1. grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  2. budynki, lokale, budowle i urządzenia zaliczane do spółdzielczych zasobów mieszkaniowych lub służących działalności społeczno-wychowawczej prowadzonej przez spółdzielnie mieszkaniowe,
  3. budynki mieszkalne, lokale mieszkalne stanowiące odrębną nieruchomość, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni
    mieszkaniowej,

Co oznacza, że firma, która kupiła na działalność lokal mieszkalny i w nim posiada biuro, od stycznia 2023 nie może rozliczać w koszty odpisów amortyzacyjnych.