KIEDY PODATNIK MUSI ZŁOŻYĆ DEKLARACJE SD-Z2 ?

Aby uzyskać zwolnienie z podatku od uzyskanego spadku ( dotyczy grupy zwolnionej ) należy złożyć zeznanie SDZ-2 w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego . Termin powstania obowiązku oznacza tutaj datę zrejestrowania u notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia lub datę uprawomocnienia się postanowienia sądu o nabyciu spadku .