POLSKI ŁAD 2.0 zmiany od 1 lipca 2022 w skali podatkowej

Od lipca zmiany na korzyść podatnika w stosunku do przepisów obowiązujących od stycznia 2022 :

A.Skala podatkowa Stawka 12% • Zamiast 17% – 12% , dotyczy wszystkich tytułów które dotychczas były rozliczane na skali podatkowej ( umowy o pracę, umowy cywilno-prawne, emerytury etc.)

ponad do
0 zł 30 000 zł 0 zł ( kwota wolna od podatku pozostaje 30 000 zł )
30 000,01 zł 120 000 zł 12%  minus kwota zmniejszając podatek 3 600zł
120 000,01 zł 10 800 zł  + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł

 

 • Anulowanie ULGI DLA KLASY ŚREDNIEJ ze skutkiem całorocznym .  Przepisy jasno mówią, że zmiana w trakcie roku przepisów w zakresie podatku dochodowego musi być na korzyść podatnika ,dlatego też jeśli dla kogoś Ulga dla Klasy Średniej dawałaby korzystniejsze rozwiązanie to będzie można ją uwzględnić. Naliczenie to mają zrobić Urzędy Skarbowe w ciągu 21 dni od dnia złożenia rozliczenia rocznego za 2022 rok. Podatnik również może samodzielnie sobie to policzyć.

 

B. Zamiana formy opodatkowania w trakcie roku

 • Podatek liniowy na skalę podatkową ( dotyczy całego roku 2022)

Uwaga 1 –deklarację roczną trzeba zrobić na prawidłowym formularzu. To jest jedyna forma powiadamiania Urzędu o zmianie formy opodatkowania na 2022 rok.

Uwaga 2 –zmiana formy opodatkowania wiąże się również ze zmianą składki zdrowotnej ( bez odsetek)  ze składki 4,9% na 9 % od dochodu i złożenie korekt do ZUS.

Uwaga 3 – zmiana  w tej konfiguracji formy opodatkowania daje również możliwość rozliczenia na koniec roku z małżonkiem

Uwaga 4 – wybór formy opodatkowania na 2023 rok – będzie należało zgłosić ponownie do 20.02.2023 r przy wyborze tego rozwiązania, ponieważ ta zmiana na 2022 dotyczy tylko tego roku, nie jest stała zmianą.

 

 • Ryczałt na skalę podatkową
 1. cały rok 2022

Uwaga 1 – należy do księgować koszty , czyli trzeba je wszystkie posiadać żeby to się opłacało. Uwzględnić również dodatkowe koszty związane z ponownym księgowaniem.

Uwaga 2–deklarację roczną trzeba zrobić na prawidłowym formularzu. To jest jedyna forma powiadamiania Urzędu o zmianie formy opodatkowania na 2022 rok.

Uwaga 3 –zmiana formy opodatkowania wiąże się również ze zmianą składki zdrowotnej (bez odsetek)  ze składki stałej od przychodów  na 9 % od dochodu i złożenie korekt do ZUS.

Uwaga 4 – zmiana  w tej konfiguracji formy opodatkowania może mieć wpływ na  rozliczenia na koniec roku z małżonkiem

Uwaga 5 – wybór formy opodatkowania na 2023 rok – będzie należało zgłosić ponownie do 20.02.2023 r przy wyborze tego rozwiązania, ponieważ ta zmiana na 2022 dotyczy tylko tego roku, nie jest stała zmianą.

 

 1. pierwsze półroczne 2022 –ryczałt, drugie półrocze 2022 –skala

Uwaga 1 – konieczność powiadomienia o takiej zmianie Naczelnika Urzędu Skarbowego do 22.08.2022 . Nie ma wzoru zawiadomienia, zawiadomienie można złożyć papierowo, wysłać pocztą  albo elektronicznie.

Uwaga 2 – zmiana formy opodatkowania wiąże się również ze zmianą składki zdrowotnej, Pierwsze półroczne na zasadach ryczałtu – kwota zależna od przychodu , drugie półrocze na zasadach skali -9 % od dochodu

Uwaga 3 – rozliczenie się z małżonkiem wspólnie w deklaracji rocznej nie będzie możliwe

Uwaga 4 – dwie deklaracje rozliczeniowe  za 2022 rok –pit 28 i pit 36

Uwaga 5 – wybór formy opodatkowania na 2023 rok – będzie należało zgłosić ponownie do 20.02.2023 r przy wyborze tego rozwiązania, ponieważ ta zmiana na 2022 dotyczy tylko tego roku, nie jest stała zmianą.

 1. rozliczenie /odliczenie składki zdrowotnej
 • Odliczenie NFZ – liniowy
  Wysokość rocznego odliczenia składek będzie limitowana. Limit będzie wynosił 8700
  PLN (rocznie) i dotyczy łącznie „liniowego” podatnika i osoby z nim współpracującej. Dotyczy również składek zapłaconych przed 1 lipca 2022 r.!

nie będzie to odliczenie jak w 2021 roku i latach poprzednich od podatku , a odliczenie będzie od dochodu . Czyli 8700 *0,19 = 1653 zł oszczędności.

 • Odliczenie NFZ – ryczałtWysokość rocznego odliczenia składek będzie limitowana. Limit będzie wynosił 50% zapłaconych składek zdrowotnych przez podatnika i osobę z nim współpracującą.
  Odliczenie będzie od przychodu, nie od podatku .Osoba współpracująca – NFZ
  Od lipca 2022 r. podstawę naliczania składki zdrowotnej stanowi kwota odpowiadająca 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. W praktyce to spadek zryczałtowanej składki z 559,89 PLN miesięcznie do 419,92 PLN miesięcznie.