KIEDY DAROWIZNA MOŻE BYĆ WOLNA OD PODATKU?

W polskim prawie podatkowym istnieje możliwość  zwolnienia od podatku otrzymanych darowizn , jednakże aby tak się stało muszą być spełnione warunki określone w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn .

Przede wszystkim zwolnienie dotyczy   tylko osób z tzw. grupy zwolnionej  czyli najbliższej rodziny .

 W myśl przytoczonej powyżej ustawy do  grupy zwolnionej zaliczamy : małżonkę, małżonka, dzieci, wnuki, rodziców, dziadków, pasierba, pasierbicę, rodzeństwo, ojczyma i macochę. Jeżeli darowizna jest przekazana przez osobę z opisanej powyżej grupy osób może ona zostać zwolniona od podatku .

Kolejnym warunkiem zwolnienia z podatku jest zgłoszenie tego faktu do Urzędu Skarbowego na sporządzonym w tym celu  druku SD-Z2, w którym wskazujemy przedmioty otrzymane w darowiźnie. Jeżeli otrzymana  darowizna jest w formie pieniężnej  musi być przekazana przelewem bankowym na konto osoby obdarowanej .Przekazanie gotówki zawsze  skutkuje obowiązkiem zapłaty podatku . Potwierdza to również jedna z  interpretacji  Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej nr 0111-KDIB2-2.4015.125.2019.1.PB  z dnia 26 września 2019 roku.  Zachęcam do przeczytania.

Druk SDZ-2 należy złożyć w  Urzędzie Skarbowym właściwym dla obdarowanego w nieprzekraczalnym terminie 6 miesięcy od daty otrzymania darowizny. W przypadku niedotrzymania wskazanego terminu obdarowany traci prawo do zwolnienia – termin jest nieprzywracany .Natomiast przy darowiźnie nieruchomości niezbędny jest akt notarialny sporządzony przez notariusza. Wówczas obdarowany nie ma obowiązku sporządzania zeznania SDZ-2- jest to wyjątek, ponieważ darowiznę tę zgłasza notariusz.

Ustawodawca określił również limity darowizn , które w każdym przypadku są zwolnione z opodatkowania . Objęte nim są darowizny przekazane w ciągu 5 lat osobie z danej grupy podatkowej .

Limity darowizn zostały podwyższone od 1 lipca 2023 roku, dlatego też trzeba zwrócić uwagę na wskazany wyżej okres 5 następujących po sobie lat. W  pierwszej   grupie  kwota wolna wynosi 36 120zł , w grupie II 27 090zł , a w grupie III   – 5 733 zł . Każda grupa podatkowa wskazuje  inny stopień pokrewieństwa pomiędzy osobą otrzymującą darowiznę ,a darującą.

Jeżeli te informacje nie wyczerpały Państwa pytań , serdecznie zapraszamy na konsultacje.