NOWY ŁAD -SKŁADKA ZDROWOTNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW MOCNO WZROŚNIE OD STYCZNIA

Składka zdrowotna w działalności- podatek liniowy

  • W przypadku podatników rozliczających się z zastosowaniem stawki 19% podatku liniowego, składka zdrowotna będzie obliczana jako 4,9% od dochodu pomniejszone o składki społeczne , jednak nie mniej niż 9% minimalnego wynagrodzenia czyli ok. 270 zł.
  • W przypadku podatników rozliczających się z zastosowaniem skali podatkowej, składka zdrowotna będzie obliczana jako 9% oddochodu pomniejszone o składkispołeczne, jednak nie mniej niż 9% minimalnego wynagrodzenia
  • U przedsiębiorców rozliczających swoje przychody ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych składka wyniesie 9% określonej podstawy.
    1. przy przychodach rocznych do 60 tys. zł podstawa wyniesie 60%przeciętnego wynagrodzenia – składka wyniesie 9% tej podstawy, co da ok.324 zł miesięcznie
    2. przy przychodach rocznych od 60 tys. zł do 300 tys. zł podstawa wyniesie100% przeciętnego wynagrodzenia – składka wyniesie ok. 540 zł miesięcznie
    3. przy przychodach rocznych ponad 300 tys. zł podstawa wyniesie 180%przeciętnego wynagrodzenia – składka wyniesie ok. 972 zł miesięcznie