WYKUP Z LEASINGU SAMOCHODU WCZEŚNIEJ LEASINGOWANEGO-PODLEGA AMORTZACJI

Od stycznia 2021 roku nie można już amortyzować indywidualną stawką 40% wszystkich samochodów wykupionych z leasingu z uwagi na zmiany w ustawowej definicji samochodu używanego (art. 22j ust 2 pkt 1) cyt :

…..Środki trwałe, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, uznaje się za:

1)używane – jeżeli podatnik udowodni, że przed ich nabyciem były wykorzystywane przez podmiot inny niż podatnik co najmniej przez okres 6 miesięcy,

 

 

Zatem samochody wykupione z leasingu przez podmiot korzystający z leasingu wcześniej nie jest uznawany za używany. Wykopując samochód z leasingu, gdzie wartość wykupu do rozliczenia w koszty przekracza 10 000 zł należy amortyzować na stawce 20 % czyli przez 60 miesięcy, a nie na stawce 40 % czyli 30 miesięcy jak było przed zmianą.