Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/users/kor01/public_html/new.omegga.com.pl/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39
PODSUMOWANIE: ZMIANY PODATKOWE 2020 - CZĘŚĆ I - Omegga Warszawa

PODSUMOWANIE: ZMIANY PODATKOWE 2020 – CZĘŚĆ I

Styczeń 2020:

 

Biała lista podatników

Brak możliwości zaliczenia w koszty uzyskania przychodów płatności powyżej 15.000 zł, dokonanych na rachunek nie wskazany w białej liście podatników.

Zapłata z użyciem mechanizmu podzielonej płatności

Brak możliwości zaliczenia w koszty uzyskania przychodów płatności za fakturę:- na kwotę powyżej 15.000 zł,- dokumentującą dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do u.p.t.u.,- oznaczoną „mechanizm podzielonej płatności”w przypadku niezastosowania split payment.

NIP na paragonie

Podatnicy nie będą mogli wystawiać faktur do sprzedaży udokumentowanej paragonem bez NIP nabywcy

Quick fixes

Zmiany w opodatkowaniu VAT transakcji wewnątrzwspólnotowych w zakresie:1) dostaw wewnątrzwspólnotowych – zmiana przesłanek uprawniających do zastosowania stawki 0% i dokumentowania przemieszczenia towarów,2) transakcji łańcuchowych – identyfikacja dostawy „ruchomej”,3) wprowadzenia magazynów typu call-off stock w handlu transgranicznym, które zastąpią obecnie funkcjonujące magazyny konsygnacyjne.

Indywidualne rachunki podatników

Każdy podatnik i płatnik będzie posiadał swój własny indywidualny mikrorachunek podatkowy, który będzie służył do wpłat należności z tytułu PIT, CIT i VAT oraz niepodatkowych należności budżetowych.

Kasy fiskalne online – I grupa

Obowiązek używania kas fiskalnych online będzie dotyczył rejestrowania sprzedaży w zakresie:1) świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów,2) sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych

Ulga na złe długi w podatkach dochodowych

Wierzyciele zyskają możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania o kwotę wierzytelności, jeżeli wierzytelność ta nie zostanie uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub fakturze (rachunku).

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie PKPiR, które m.in. znosi obowiązek prowadzenia ewidencji wyposażenia oraz kart przychodów pracowników.

OCZYWIŚCIE TO TYLKO HASŁOWO OKREŚLONE ZMIANY, NASI KLIENCI OTRZYMALI W LISTACH MAILOWYCH SZCZEGÓŁOWE WYJAŚNIENIA W TYM ZAKRESIE, ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY