Faktury wystawiane ręcznie czy elektronicznie?

Podatnicy, którzy prowadzą własny biznes, zobowiązani są do generowania na żądanie organu kontroli podatkowych plików JPK. Jednolity Plik Kontrolny generowany na żądanie urzędów wyróżnia kilka struktur: JPK_FA, JPK_KPIR, JPK_EWP, JPK_MAG oraz JPK_WB. Obowiązek ten nie dotyczy jednak podatników którzy nie prowadzą ewidencji za pomocą programów elektronicznych.

Nie zawsze jednak faktury wystawiane ręcznie będą zwalniać podatnika z obowiązku generowania pliku JPK FA i przekazywania na żądanie urzędów.

W sytuacji, gdy podatnik własnoręcznie wystawia faktury w formie papierowej, ale jego księgowość prowadzi biuro rachunkowe, które dokumentację przekazaną przez klienta wprowadza do systemu księgowego nie występuje zwolnienie z obowiązku generowania JPK FA. Co do zasady w takiej sytuacji urząd skarbowy może zażądać od podatnika wygenerowania pliku i przekazania w określonym przez organ podatkowy terminie.