JEDNORAZOWE ROZLICZENIE STRATY

Rozliczenie straty dotyczy zarówno podatników  podatku PIT i CIT

Bardzo często rozpoczynając działalność gospodarczą, przedsiębiorcy ponoszą koszty na nowy biznes. Wydatkują na zakup maszyn, oprogramowania, inwestują w lokale, szkolenia etc. Ponosząc stratę nie płacą podatków. Czy zatem wygenerowana strata przepada ? Oczywiście że nie.

Stratę podatkową można rozliczyć w kolejnych latach, odliczając od wyliczonego dochodu. Rozliczenie straty zmniejsza kwotę podatku dochodowego do zapłaty.

Aktualnie prawo podatkowe dopuszcza kilka możliwości  odliczenia poniesionej straty podatkowej od dochodów osiągniętych przez przedsiębiorcę w kolejnych latach .

Do końca roku 2018 roku  treść ustawy w zakresie sposobu rozliczenia straty, pozwalała podatnikowi na odliczenie poniesionej nadwyżki kosztów nad przychodami, w ciągu 5 najbliższych, następujących kolejno po sobie latach podatkowych. Jednak  maksymalna  kwota straty  nie mogła przekroczyć w jednym roku  50% wartości poniesionej straty.

Przykładowo jeżeli podatnik poniósł stratę podatkową w roku 2016 w wysokości 56 000 zł , przepisy pozwalały mu na odjęcie od dochodu do opodatkowania 50 % czyli 28 000 zł. Rozliczenie straty  w kwocie 28 000 zł mogło nastąpić w 2017 i 2018 roku, jeżeli dochód w tych latach był wyższy.

Od 2019 roku podatnicy podatku PIT I CIT mają możliwość jednorazowego rozliczenia straty podatkowej do wysokości 5 mln zł.

Omawiana zasada ma zastosowanie do strat powstałych od 1.01.2019 r. Czyli straty osiągnięte za rok 2018 oraz wcześniej, mogą być rozliczone wyłącznie według poprzednich zasad .

Po zmianie przepisu od 2019 roku, ustawodawca daje podatnikowi możliwość rozliczenia straty na dwa sposoby. Pierwszy pozostawia znaną już możliwość odliczenia przysługującej kwoty jak dotychczas, czyli w przeciągu pięciu lat bez przekroczenia połowy kwoty w jednym roku, natomiast drugi sposób zakłada odliczenie całej wartości poniesionej straty w jednym z najbliższych kolejno po sobie następujących 5 latach podatkowych pod warunkiem, że kwota osiągniętej straty nie przekroczyła 5 000 000 zł.


Dopiero nadwyżka tej kwoty jest rozliczana na zasadach uwzględniających odliczenie maksymalnie 50% straty w jednym roku. To oznacza, że jeśli uzyskujesz dostatecznie wysokie dochody z tego samego źródła, z którego poniesiona była strata, a strata przekracza 5 mln zł – pełnego jej odliczenia dokonasz najszybciej w ciągu dwóch lat podatkowych.