Obowiązek składania nowego pliku JPK_VAT

Od 1 października 2020 roku zarówno duzi przedsiębiorcy, jak i średnie i małe przedsiębiorstwa oraz mikro przedsiębiorcy, którzy są podatnikami VAT, mają obowiązek składania nowego pliku JPK_VAT, który obejmuje dwie części: deklaracyjną i informacyjną.
Wprowadzenie nowej struktury JPK powoduje zmianę sposobu raportowania transakcji opodatkowanych podatkiem VAT, ponieważ po wprowadzonych zmianach dotychczasowe deklaracje VAT oraz JPK_VAT zostaną zastąpione jednym plikiem JPK o nazwie JPK-V7M lub JPK-V7K.
Jedną z kluczowych zmian jakie zostaną wprowadzone w nowym pliku JPK-V7, będą oznaczenia grup towarów i usług oraz rodzajów transakcji.
Nowo wprowadzona struktura, powoduje nie tylko zmiany w ewidencji i systemach księgowych, ale również w systemach magazynowych, systemach które służą do fakturowania, ponieważ należy zastosować oznaczenia już w momencie dokonania sprzedaży lub zakupu towarów w celu prowadzenia prawidłowej ewidencji.
Dlatego też, dużą rolą w poprawnym wypełnieniu nowej struktury JPK-V7 będzie współpraca działów, które odpowiedzialne będą za prowadzenie księgowości, za procesy handlowe i logistyczne. Ważne jest, aby właściciele przedsiębiorstw byli pewni, że pracownicy są przeszkoleni ponieważ uchybienie na każdym etapie może skutkować odpowiedzialnością kary administracyjnej.
Więcej informacji na :