Ulga za złe długi w zakresie PIT I CIT od stycznia 2020!

Od stycznia 2020 obowiązuje również ulga za złe długi w zakresie podatku PIT i CIT. Oznacza to, że nieopłacone faktury w okresie 90 dni od terminu wymagalności nie będą kosztem uzyskania przychodu. I jednocześnie sprzedawca będzie również mógł po dokonaniu formalności zmniejszyć swój przychód do czasu zapłaty przez kontrahenta zaległej faktury.

UWAGA! ZMIANA TERMINÓW SKŁADANIA DEKLARACJI PIT ZA ROK 2019!

Ulega przedłużeniu termin złożenia deklaracji z tytułu przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28). W 2020 roku będzie można złożyć deklarację do 2 marca 2020. Zmienia się termin złożenia wszystkich zeznań podatkowych PIT dla rozliczenia za rok 2019 – będzie można to zrobić od 15 lutego do 30 kwietnia 2020 r […]