Oferta dla firm

Księgowość pełna

Prowadzimy księgowość mikro, małych i średnich firm każdej branży.

W ramach obsługi zapewniamy doradztwo w zakresie prowadzenia bieżącej działalności. Sporządzamy okresowe sprawozdania finansowe i rozliczenia roczne. Reprezentujemy naszych klientów przed Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Głównym Urzędem Statystycznym.

Księgowość pełna

Księgowość pełna, prowadzona za pomocą ksiąg handlowych jest dla podmiotów prawnych czyli spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek komandytowych oraz spółek akcyjnych.

Także podmioty wymienione w pozycji księgowości uproszczonej mają obowiązek przejścia na księgi handlowe w momencie przekroczenia przychodów ze sprzedaży netto i operacji finansowych  w wysokości 2 mln euro. Limit ten ma się zmienić począwszy od 2025 roku.

Ewidencję w zakresie pełnej księgowości prowadzimy za pomocą programu Symfonia Księgowość i Finanse firmy Sage.

W ramach comiesięcznej obsługi:

 • Przypominamy o dostarczeniu dokumentów księgowych w wyznaczonym terminie,
 • Przygotowujemy deklaracje dla ZUS w systemie Płatnik,
 • Wysyłamy przypomnienia o płatnościach ZUS,
 • Księgujemy dokumenty, wysyłamy maile z informacją o brakujących dokumentach w ramach standardowego miesięcznego pakietu.
 • Wysyłamy informację o wysokości dochodu za dany miesiąc i narastająco od początku roku wraz z informacją o wysokości podatków do zapłaty,
 • Jeśli przedsiębiorca zatrudnia pracowników wykonujemy naliczenia list płac i wysyłamy informację o kwotach do wypłaty wraz z informacją o podatku od wynagrodzeń. Prowadzimy kompleksowe usługi w zakresie kadrowo-płacowym,
 • Świadczymy usługi doradztwa podatkowego w zakresie bieżących zagadnień prowadzonej działalności,
 • Reprezentujemy podatnika przez Urzędem Skarbowym, ZUS, GUS i innymi organami administracji na podstawie udzielonych pełnomocnictw.

 

Ponadto:

 • Przygotowujemy dla klientów zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • Przygotowujemy sprawozdania finansowe okresowe i roczne,
 • Składamy dokumenty zasiłkowe do ZUS,
 • Składamy wnioski o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach i opłacaniu składek ZUS,
 • Składamy wnioski o rozłożenie na raty zaległości w stosunku do Urzędu Skarbowego lub ZUS,
 • Przygotowujemy dokumenty aktualizacyjne do Urzędu Skarbowego, ZUS i GUS,
 • Przygotowujemy sprawozdania do GUS,
 • Oferujemy naszym klientom usługi prawne, administracyjne, pozyskiwania personelu, notarialne, windykacyjne, oraz BHP po preferencyjnych cenach.

 

Wszystkim zainteresowanym współpracą proponujemy  kontakt mailowy a także spotkanie celem omówienia współpracy, jej zasad i oczekiwań.

Klientom, którzy  zakładają działalność gospodarczą oferujemy konsultacje w zakresie praw i obowiązku przedsiębiorcy m.in. w zakresie podatku dochodowego, podatku Vat ,zasad prowadzenia ksiąg, polityki rachunkowości, składek ZUS, polityki magazynowej, sprzedaży detalicznej ewidencjonowanej przy użyciu kasy fiskalnej, zasad prawidłowego wystawiania faktur sprzedaży i innych.

Takie spotkanie ma na celu przybliżenie praw i ciążących na przedsiębiorcy obowiązków, zapraszamy również tych którzy posiadają firmę, a mają wiele pytań i wątpliwości co do prowadzonej księgowości lub możliwości z jakich mogą skorzystać.  Zapraszamy na konsultacje.

Ponadto zakładamy spółki od zera  – zapraszamy do oferta – rejestracja  spółek. Zapraszamy do kontaktu.