Podatek minimalny od 2024

Podatek minimalny jest formą opodatkowania osób prawnych – rodzajem daniny CIT . Wprowadzony przepisami tzw. nowego ładu , a następnie zawieszony. Po raz pierwszy będzie obowiązywał w rozliczeniu podatkowym za rok 2024 .Ponieważ ustawodawca nie przewidział wpłaty zaliczek na podatek w ciągu roku podatkowego, rozliczenie podatku minimalnego, sporządzenie deklaracji oraz wpłata  nastąpi w 2025. Zgodnie […]