Obowiązek składania nowego pliku JPK_VAT

Od 1 października 2020 roku zarówno duzi przedsiębiorcy, jak i średnie i małe przedsiębiorstwa oraz mikro przedsiębiorcy, którzy są podatnikami VAT, mają obowiązek składania nowego pliku JPK_VAT, który obejmuje dwie części: deklaracyjną i informacyjną. Wprowadzenie nowej struktury JPK powoduje zmianę sposobu raportowania transakcji opodatkowanych podatkiem VAT, ponieważ po wprowadzonych zmianach dotychczasowe deklaracje VAT oraz JPK_VAT […]

Faktura uproszczona – paragon z NIP nabywcy z Castoramy

Coraz bardziej powszechna jest faktura uproszczona -paragon z nip nabywcy, posiadający również inne ważne dane : nip sprzedawcy, data wystawienia, datę sprzedaży, nr paragonu, nazwa i rodzaj towaru/usługi w podziale na stawki Vat. Faktura uproszczona jest maksymalnie do kwoty 450 zł / 100euro . Od jakiegoś czasu na paragonie fiskalnym z Castoramy znajduje się informację […]